Finansiel kommunikation

Stor eller lille. Noteret eller unoteret. Næsten uanset rolle og situation har alle selskaber behov for at orientere sine interessenter om virksomhedens finansielle performance. Ofte rækker behovet langt ud over det, der er lovgivningsmæssigt påkrævet. Den finansielle kommunikation er en integreret del af virksomhedens samlede kommunikation, og der skal derfor være en rød tråd gennem denne - og en sammenhæng mellem ord og handling.

Tendensen er, at virksomhederne ikke bare fokuserer på resultater og forventninger, men også på forudsætninger og årsager. Den ’finansielle kommunikation’ afspejler i sin opbygning virksomhedens forretningsmodel og de værdiskabende forhold og processer. Den trækker en linje fra årets resultater til virksomhedens fremtidige resultatmuligheder. Den belyser de immaterielle ressourcer i tal og ord – medarbejdernes kompetencer, varemærkernes styrke, den teknologiske know how – der udgør selve essensen i virksomhedens udviklingspotentiale. Den giver et klart billede af de strategiske udfordringer – på markedet, i produktionen og blandt leverandørerne, og den redegør udtømmende for virksomhedens risici. Endelig beskriver den virksomhedens ledelsessystem og indsatsen for at bevare og videreudvikle det gode forhold til det omgivende samfund.

KLIO rådgiver noterede selskaber om kommunikationstiltag rettet mod det finansielle marked (Investor Relations), analytikere, professionelle og private investorer samt erhvervspresse, og unoterede selskaber om deres brug af finansiel og ikke-finansiel rapportering som et element i deres samlede kommunikationsindsats. KLIOs rådgivning kan eksempelvis ske inden for flg. områder:

  • Årsrapport, periodemeddelelser og andre selskabsmeddelelser for noterede selskaber
  • Årsrapporter (herunder ikke-finansiel rapportering) for unoterede selskaber
  • Investorpræsentationer
  • M&A-transaktioner (køb og salg af virksomheder)
  • Issues management
  • Krisekommunikation, herunder rådgivning i forbindelse med forsøg på fjendtlig overtagelse
  • Questions & Answers og medietræning