Krisestyring og -kommunikation

Ingen virksomhed eller organisation ønsker at se sig selv i en krise, og mange undlader derfor instinktivt at forberede sig gennem opbygning af et beredskab og analyse af virksomhedens risikoprofil og goodwill elementer. Denne – helt naturlige – aversion mod at acceptere at den virksomhed, man leder, før eller siden vil blive hvirvlet ud i en situation med klare krisetræk, finder sin naturlige næring i, at kun de færreste kriser finder vej til mediernes overskrifter. Langt de fleste ’kriser’ er mediemæssigt usynlige, men binder alligevel betydelige ledelsesmæssige ressourcer i kortere eller længere perioder.

Og det er netop risikoen for at binde topledelsens ressourcer på en uhensigtsmæssig og uplanlagt måde, der bør får enhver ansvarlig ledelse til at forberede sig, at identificere mulige scenarier, identificere venner og fjender og aftale rollefordeling og sandsynlige beslutningsscenarier. For mange virksomheder vil arbejdet med at opbygge et beredskab samt at gennemgå og overvåge både aktive og potentielle ’issues’ i virksomhedens omgivelser samtidig åbne op for nye muligheder, nye indsigter.

KLIO har mange års praktisk erfaring med issues management og krisekommunikation – både på virksomheds- og rådgiversiden. Vi forstår, hvor trusler mod virksomheder og deres omdømme kommer fra, hvordan de opstår og udvikler sig og hvordan de skal håndteres. Og vi ved, hvor vigtigt det er, at det sker, inden de tager til og bliver deciderede kriser.

For når først en virksomhed befinder sig i stormens centrum og journalister, analytikere, ejere, kunder, medier, myndigheder, samarbejdspartnere og andre interessenter forlanger handling, undskyldninger, information og garantier, står der meget mere end bare omdømme på spil.

I krisesituationer handler det om at have styr på processerne og om at sikre ledelsen tid til at koncentrere sig om de væsentligste problemstillinger samt at levere troværdig, rettidig og entydig kommunikation.

KLIOs ydelser omfatter hele spektret fra forberedelse, over gennemførelse til afslutning og evaluering på en 24/7 basis. Ydelserne er samlet i en række moduler heraf et grundmodul, som vi anbefaler alle kunder at anvende. KLIO tilbyder desuden mulighed for sikkerhedsvurdering af navnlig udenlandske lokationer.