Jeg er sammen med en god tidligere kollega, Jack Bohr Christensen, godt i gang med at skrive en lærebog om forhandling og konflikthåndtering i organisationer. Om alt går vel forventer vi, at bogen vil ramme landets boglader i løbet af 2022.

Bogen udspringer af et konstateret be­hov. Gennem den seneste snes år har vi trænet lede­re i forhandlingsteknik og konfliktløsning og undervist i forhandling og kon­fliktløsning på universiteter og højere læreanstalter med brug af artikler og lærebøger typisk af amerikansk oprindelse.  

Vi har haft en tilbagevendende udfordring med at omsætte den ledelsesmæs­sige kontekst i disse til skandinaviske og dermed danske forhold. Skandinavi­ske virksom­heder er ofte karakteriserede ved et globalt udsyn og en større åben­hed over for og evne til at tilpasse sig andre kulturer, end det man som for­handler eksempelvis oplever blandt forhandlere fra det amerikanske konti­nent, i Mellem­østen eller i Kina.  

Ligeledes skaber den særlige skandinaviske ledelsesstil med kort afstand mellem ledelse og medarbejdere og høj grad af uddelegering og medinddragelse af medarbejderne i opgaveløsningen ganske enkelt et andet for­handlingsmiljø, end det vi fx ser i den amerikanske ledelseskultur, der alt an­det lige er mere hierarkisk og konkurrenceoriente­ret.  

Læs det første kapitel som kan downloades nedenfor.

Kapitel 1_forhandling.pdf